Филозофија

 • ФИЛОЗОФИЈА НАУКЕ
  ПРОБЛЕМИ ФИЛОЗОФИЈЕ ЈЕЗИКА
  ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА
  ПРОБЛЕМИ ТЕОРИЈЕ САЗНАЊА
 • 2003 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИНДУКТИВИСТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ НАУЧНОГ РЕАЛИЗМА)
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2007 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2004 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2005 -  СРПСКО ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО  (чланство)
 • 2006 -  2010 - «Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци»,
  Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Београду - Институт за филозофију (учесник пројекта)
 • 2011 -  «Динамички системи у природи и друштву - филозофски и емпиријски аспекти»
  Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Београду - Институт за филозофију (учесник пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑