Филозофија

Курс:
Филозофија језика - општи курс
У оквиру предмета: Филозофија језика
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курс ће се бавити основним проблемима и становиштима у филозофији језика. Курс ће обухватати следеће теме: Фрегеова теорија значења - разликовање смисла и номинатума; Раселово учење о дескрипцијама; Истина и значење (Дејвидсон, Тарски, Стросн); Каузална теорија - узрочност и референција (Крипке, Патнам); Интензионална семантика; Значење и контекст; Значење и намера (Грајс); Језички акти (Серл, Остин).
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената филозофије са основним темама у филозофији језика као једној од најважнијих филозофских дисциплина у савременој филозофији, као и уочавање повезаности ове дисциплине са сродним филозофским дисциплинама као што су метафизика и епистемологија.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Два часа предавања и два часа вежби на којима ће, са асистентом, обрађивати текстове предвиђене у литератури.
Обавезе студената: Похађање наставе и часова вежби, учешће у дискусијама на вежбама, семинарска саопштења и семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Према Статуту факултета.
↑↑↑