Филозофија

Курс:
Филозофија логике I (докт.)
У оквиру предмета: Филозофија логике I
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Логика првог и другог реда

2. недеља
предавање - Алгоритми и одлучивост

3. недеља
предавање - Израчунљиве функције

4. недеља
предавање - Модална логика

5. недеља
предавање - Логика доказивости

6. недеља
предавање - Деонтичка логика

7. недеља
предавање - Епистемичка логика

8. недеља
предавање - Вишевредносне логике

9. недеља
предавање - Слободне логике

10. недеља
предавање - Филозофија супструктуралних логика

11. недеља
предавање - Ламбда рачун и комбинаторна логика

12. недеља
предавање - Само-реферирање и парадокси

13. недеља
предавање - Формалне граматике и аутомати
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dummett, M. Frege: Philosophy of Language, Harvard University Press, 1993. van Heijenoort, J. From Frege To Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931. Harvard University Press; reprinted with corrections, 1977., Goble, L. The Blackwell Guide to Philosophical Logic, Wiley-Blackwell, 2001.
↑↑↑