Историја

Курс:
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије (осн.)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о пореклу и коренима националних, верских и идеолошких подела, њиховој кулминацији у условима окупације, поразу грађанског концепта на коме је држава до тада постојала, уобличавању новог, револуционарног победничког модела и принудном забораву трагично страдалих зарад националног помирења. Практична настава обухвата оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и литературу, да критички мисле и стечена сазнања исказују у усменој и писменој форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са узроцима, облицима испољавања и потоњим последицама рата на југословенском тлу исказаним кроз трагичан сукоб различитих нација, вероисповести и идеологија.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза
Облици наставе: Настава се одвија путем предавања и вежби, уз заједничке дискусије, рад на историјским изворима и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са програмом предавања, њиховим садржајем и циљем

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са програмом вежби, њиховим садржајем, циљем и обавезама

2. недеља
предавање - Подељено друштво – Краљевина Југославија уочи Априлског рата 1941.

2. недеља
вежбе - Подељено друштво – Краљевина Југославија уочи Априлског рата 1941.
Рад на изворима и литератури

3. недеља
предавање - Питање одговорности за војни пораз

3. недеља
вежбе - Питање одговорности за војни пораз
Рад на изворима и литератури

4. недеља
предавање - Српско-хрватски сукоб у емиграцији

4. недеља
вежбе - Српско-хрватски сукоб у емиграцији
Рад на изворима и литератури

5. недеља
предавање - Српски народ као објекат освете незадовољних нација и вероисповести

5. недеља
вежбе - Српски народ као објекат освете незадовољних нација и вероисповести
Рад на изворима и литератури

6. недеља
предавање - Унутарсрпске поделе: између отпора и дефетизма

6. недеља
вежбе - Унутарсрпске поделе: између отпора и дефетизма
Рад на изворима и литератури

7. недеља
предавање - Српска православна црква под окупацијом

7. недеља
вежбе - Српска православна црква под окупацијом
Рад на изворима и литератури

8. недеља
предавање - Католичка црква – између хришћанског милосрђа и оданости режиму НДХ

8. недеља
вежбе - Католичка црква – између хришћанског милосрђа и оданости режиму НДХ
Рад на изворима и литератури

9. недеља
предавање - Револуционарни субјект: од ослободилачког рата до социјалне револуције

9. недеља
вежбе - Револуционарни субјект: од ослободилачког рата до социјалне револуције
Рад на изворима и литератури

10. недеља
предавање - „Партизанска федерација“ наспрам „Велике Србије“

10. недеља
вежбе - „Партизанска федерација“ наспрам „Велике Србије“
Рад на изворима и литератури

11. недеља
предавање - Србија у јесен 1944: „кључна“ земља рата

11. недеља
вежбе - Србија у јесен 1944: „кључна“ земља рата
Рад на изворима и литератури

12. недеља
предавање - Победници и поражени

12. недеља
вежбе - Победници и поражени
Рад на изворима и литератури

13. недеља
предавање - „Авети грађанског рата“

13. недеља
вежбе - „Авети грађанског рата“
Рад на изворима и литератури

14. недеља
предавање - Држава помирења: олаки опроштаји и изнуђени заборави

14. недеља
вежбе - Држава помирења: олаки опроштаји и изнуђени заборави
Рад на изворима и литератури

15. недеља
предавање - Завршни час
Разговор о стеченим сазнањима

15. недеља
вежбе - Завршни час
Разговор о стеченим сазнањима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, II, Београд 1988.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939–1945, Београд 1992.
Општа допунска литература
М. Радојевић, „Избегличка влада Краљевине Југославије и југословенска државна идеја“, у: Други свјетски рат – 50 година касније, Подгорица 1997, 215-226.
Љ. Димић, Историја српске државности, Нови Сад 2001.
М. Грол, Лондонски дневник 1941–1945, Београд 1990.
В. Терзић, Слом Краљевине Југославије 1941. године, 1-2, Београд 1982.
Б. Кризман, Павелић и усташе, 1-3, Загреб 1978.
З. Вучковић, Од отпора – до грађанског рата, Лондон 1984.
Б. Кочовић, Жртве Другог светског рата у Југославији, Лондон 1985.
↑↑↑