Мастер историје - руске студије

Једногодишње мастер академске студије Мастер историје – руске студије (60 ЕСПБ бодова)

На Филозофском факултету Универзитета у Београду покренут је студијски програм Мастер историје – руске студије. По први пут студенти из Србије и земаља региона имаће прилику да се пријаве на једногодишњи мастер програм током кога ће систематски изучавати политичку, друштвену, економску и културну историју Русије (Руске империје, СССР и Русије) и других 16 држава насталих услед распада Руске империје и СССР (након 1917. и 1991). Такође ће моћи да изучавају и руско-српске (совјетско-југословенске) односе у модерно и савремено доба (са акцентом на проучавању друштвених, културних и политичких веза, контаката и међусобне перцепције), као и да проучавају савремену политику и друштво Русије и других земаља Источне Европе.

Програм се реализује у сарадњи са водећим академским и научним институцијама у Русији. Ради реализације програма Филозофски факултет у Београду је закључио уговоре о сарадњи са Московским државним универзитетом за међународне односе Министарства спољних послова Русије МГИМО и са Руским институтом за стратешке студије. У реализацији програма ће користити и ресурсе међууниверзитетске сарадње се Историјским факултетом Московског државног универзитета „Ломоносов“, односно сарадње са Институтом за славистику Руске академије наука, као и другим високошколским установама у Европи које реализују програме руских студија. У оквиру сарадње са партнерским институцијама из Русије и Европе предвиђено је гостовање истакнутих руских стручњака са ових водећих академских и научних институција. Такође су обезбеђени програми студентских студијских боравака (седмодневни или једномесечни) на Московском државном универзитету за међународне односе Министарства спољних послова Русије МГИМО, на Руском институту за стратешке студије, и Историјском факултету Московског државног универзитета „Ломоносов“.

Дођите и придружите нам се.

Више информација о програму Мастер историје – руске студије потражите на:
http://www.rusija.edu.rs/

Као циљеве стварања посебног студијског програма Мастер историје – руске студије можемо да издвојимо: упознавање студената са историјом Русије и савременом Русијом, као и са историјом и савременошћу других земаља Источне Европе, Кавказа и Средње Азије, припремање студената за самостално, критичкоги систематско изучавање Русије и других земаља Источне Европе (историја државе, друштва, културе, савремене политике и привреде), рационализације знања и интересовања за руску историју и савремену Русију у српском друштву, упознавање са специфичностима рада институција значајних за усавршавање у појединим ужим областима у оквиру историјске науке (архива, библиотека, музеја и слично), не само у земљи већ и у Русији и другим земљама Источне Европе. У тематском погледу наставни планови посебног студијског програма Мастер историје – руске студије биће усмерени на систематско изучавање политичке, друштвене и културне историје Русије (Руске империје; СССР и Русије) и других 16 држава насталих услед распада Руске империје и СССР након 1917. и 1991. године, на изучавање руско-српских (совјетско-југословенских) односа у модерно и савремено доба (са акцентом на проучавању друштвених, културних и политичких веза, контаката и међусобне перцепције), као и на проучавање савремене политике и друштва Русије и других земаља Источне Европе. У хронолошком погледу наставни планови овог студијског програма би требало да обухвате широк временски распон од 10. до 21. века – реч је о следећим периодима: средњи век у Источној Европи (10-17. век), Руска империја (18. век – 1917), модерно доба у Источној Европи (1917-1991/2000), Русија, нове државе Европе, Кавказа и Средње Азије (1991/2000 – 21. век).

Планирани полазници програма су студенти који су завршили основне студије историје или неки од других студијских програма основних студија Филозофског факултета, студенти других факултета и партнерских институција из земље и иностранства. Предуслов за упис посебног студијског програма мастер академских студија Мастер историје – руске студије за дипломиране историчаре је базично познавање руског језика или других језика Источне Европе и усавршавање ових знања у току студија, а за студенте који су завршили неки од других студијских програма Филозофског факултета као и за студенте других факултета (нпр. ФПН, Правни, Економски и др.) још и полагање диференцијалног испита. Мастер историје стручан за руске студије ће по завршетку школовања бити компетентан да учествује у базичним научним истраживањима и да самостално спроводи проучавања друштвених и политичких феномена у прошлости и садашњости Русије и других држава Источне Европе у свим њиховим појавним облицима. Под базичним познавањем руског језика подразумева се могућност да се за 10 минута, уз употребу речника, разуме научни текст од 1000 словних знакова. Посебни академски програм Мастер историје – руске студије, са планираним почетком од школске 2013/2014. године, биће једна од могућности постдипломског школовања за студенте који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању на Филозофском факултету у Београду, као и студенте других факултета (нпр. ФПН, Правни, Економски и др.) заинтересоване за програм руских студија. Историчари уз помоћ социолога, филолога и политиколога проучавају програм "источноевропских", "совјетолошких" или једноставно "руских" студија у већини модерних универзитета: Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University; UCL School of Slavonic and East European Studies, University College London; the Department of Russian and Slavic Studies, New York University; Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin....

проф. др Мирослав Јовановић,
управник Центра за руске студије Филозофског факултета

 

↑↑↑