Клуб студената социологије - Часопис

ЧАСОПИС „ВИДИМ“
Редакција часописа

Главни и одговорни уредник: Бранислав Оморац
Заменик главног и одговорног уредника: Немања Костић
Чланови: Анђелка Ђукић, Катарина Станковић, Селена Радовић и Мартин Стевановић


Текстове слати на: kssbeograd@gmail.com

Молимо вас да се приликом припреме текста придржавате следећих упутстава:

  1. Текст треба да буде написан у текст процесору Microsoft Word, на страници формата А4;
  2. фонт: Calibri (12 тачака);
  3. без прореда: Spacing – Before:0, After:0, Line spacing: Single;
  4. Текст сме да садржи највише 4 стране.


Досад објављени бројеви часописа:

↑↑↑