Клуб студената социологије - Чланство

ЧЛАНСТВО

Редован члан Клуба може бити сваки студент Одељења за социологију Филозофског факултета који прихвата статут Клуба и учествује у раду Клуба.

Редован члан има право да:

  • бира и буде биран у органе Клуба
  • слободно изражава мишљење на састанцима Клуба и у органима Клуба
  • равноправно са другим редовним члановима учествује у остваривању циљева Клуба
  • непосредно учествује у одлучивању на скупштини, као и преко органа Клуба
  • равноправно учествује у раду и активностима Клуба
  • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Клуба
  • захтева своје разрешење са функције у органима Клуба
  • предлаже оснивање секција и покреће радионице
  • пише за стручни часопис и даје предлоге о уређењу часописа
  • остварује контакт са невладиним организацијама, медијима и другим одељењима
↑↑↑