Историја уметности

 • Историјска географија српских земаља у средњем веку
  Историјска демографија српских земаља
  Територијална и управна организација српских земаља у средњем веку
  Насеља и становништво српских земаља до 16. века
  Узајамни утицаји човека и природног окружења у прединдустријским друштвима
 • 1985 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1990 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УНУТРАШЊЕ ВОДЕ И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ)
 • 1994 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХУМСКА ЗЕМЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ)
 • 2008 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2002 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА)
 • 1995 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА)
 • 1991 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА)
 • 1987 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА)
 • 1997 -  2001 -  Историјска географија Медитерана и Европе у старом и средњем веку
  Филозофски факултет, Пале - Српско Сарајево, БиХ (гостујући професор)
 • 2003 -  2005 -  Историјска демографија српских земаља до краја 19. века.
  Географски факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2005 -  2008 -  Историја Срба до 1217.године
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2007 -  Историјска географија Медитерана и Европе у старом и средњем веку
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2008 -  Историја Срба од 1217. до 1371. године Историја Срба од 1371. до 1459. године
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2007 -  Српска црква у средњем веку
  Филозофски факултет , Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2007 -  Српска хералдика
  Филозофски факултет , Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2002 -  Главни и одговорни уредник Браничевског гласника  (чланство)
 • 2002 -  Члан редакције Старог српског архива  (чланство)
 • 2006 -  Члан редакције Весника Војног музеја  (чланство)
 • 1997 -  члан редакције и један од рецензената Гласника МИА Ваљево  (чланство)
 • 2005 -  члан редакције Расинских анала  (чланство)
 • 2008 -  члан Одбора САНУ за проучавање становништва  (чланство)
 • 2008 -  члан редакције часописа Саборност  (чланство)
 • 2008 -  САНУ  (председник пододбора за Историјску демографију)
 • 2010 -  Париз  (члан Европске комисије за Историјску демографију)
 • 2010 -  Извршни уредник Београдског историјског гласника  (чланство)
 • 2000 -  2005 - Друштво у српској дипломатичкој грађи
  Филозофски факултет (члан пројекта)
 • 2006 -  2010 - Градови и тргови средњовековних српских земаља и суседни утицаји на њихов развој
  Филозофски факултет (руководилац пројекта)
 • 1999 -  На светим водама Лима
  Музеј у Пријепољу (један од координатора пројекта)
 • 2011 -  2015 - Насеља и становништво српских средњовековних земаља (14. и 15. век), ев. бр. 177010
  Филозофски факултет у Београду, Одељење за Историју (Руководилац)
 • 2010 -  2015 - На светим водама Лима
  Музеј у Пријепољу  (један од координатора пројекта )
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑