Историја уметности

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Макуљевић
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Предавачи
др Александар Кадијевић, редовни професор
др Бранислав Тодић, редовни професор
др Драган Војводић, редовни професор
др Лидија Мереник, редовни професор
др Миодраг Марковић, редовни професор
др Саша Брајовић, редовни професор
др Симона Чупић, редовни професор
др Ненад Макуљевић, редовни професор
др Зоран Ракић, ванредни професор
др Иван Стевовић, ванредни професор
др Јасмина Чубрило, ванредни професор
др Јелена Ердељан, ванредни професор
др Милан Попадић, ванредни професор
др Предраг Драгојевић, ванредни професор
Ирена Ћировић, асистент
Библиотекари:
Александра Илијевски, истраживач-сарадник
↑↑↑