Историја уметности

Основне студије

4. семестар

Понедељак
11:30 - 13:00 Предавања Шпански језик 2 211 Марина Николић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Шпански језик 2 310 Марина Николић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Енглески језик 2 101 Милица Стојановић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Руски језик 2 308 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
Уторак
08:00 - 09:30 Предавања Латински језик 101 др Ненад Ристовић, ванредни професор
18:30 - 20:00 Предавања Руски језик 2 105 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Енглески језик 2 101 Милица Стојановић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Руски језик 2 105 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
Среда
Вук Даутовић, истраживач-сарадник
Четвртак
Вук Даутовић, истраживач-сарадник
Петак
08:00 - 09:30 Вежбе Латински језик Амф др Ненад Ристовић, ванредни професор
09:45 - 11:15 Предавања Увод у историју религија СтКЛ2 др Александар Лома, редовни професор
↑↑↑