Историја уметности

 • Istorija srpskog naroda u 19. i poc. 20. veka
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАСЕЉАВАЊЕ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ(1861-1880))
 • 2008 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКО-АЛБАНСКИ ОДНОСИ У КОСОВСКОМ ВИЛАЈЕТУ 1878-1912)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2003 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2010 -  Редакција часописа Српске студије  (чланство)
 • 2007 -  Друштвене институције српског народа од 16 до 20 века: континуитет и дисконтинуитет
  Филозофски факултет
 • 2011 -  Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет Универзитета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑