Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Уводна разматрања - садржај предмета и начини рада.

2. недеља
предавање - Модернизам и његови методи
Основни интерпретативни методи модернизама ХХ века, са посебним освртом на теорију авангарде.

3. недеља
предавање - Шта је нова историја уметности?
Разматрање појма нова историја уметности и њен развој од седамдесетих година ХХ века.

4. недеља
предавање - Шта је постмодерна?

5. недеља
предавање - Формализам
Формализам, појам и деловање у историји модерне уметности. Примери.

6. недеља
предавање - Психоанализа
Психоанализа, појам и деловање у историји модерне уметности. Примери.

7. недеља
предавање - Иконологија, Семилогија, Феноменологија
Иконологија, Семилогија, Феноменологија - појам и деловање у модерној уметности. Примери.

8. недеља
предавање - Иконологија, Семилогија, Феноменологија, 2
Иконологија, Семилогија, Феноменологија - појам и деловање у модерној уметности. Примери.

9. недеља
предавање - Структурализам, Постструктурализам, Деконструкција
Структурализам, Постструктурализам, Деконструкција, појам и деловање у модерној уметности. Примери.

10. недеља
предавање - Социјална историја уметности
Социјална историја уметности, и нова социјална историја уметности. Примена. Примери.

11. недеља
предавање - Интервенција, студије рода и нова историја уметности
Интервенција, студије рода и нова историја уметности. Примери

12. недеља
предавање - Како настаје студијски текст?

13. недеља
предавање - Резиме - припрема за испит

14. недеља
предавање - Резиме - припрема за испит

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Art History and its Methods, ed. by E. Fernie, Phaidon, London 1996
Art in Modern Culture, ed. by F. Frascina & J. Harris, Phaidon, London 1995
The Art of Art History, ed. by D. Preziosi, Oxford History of Art, Oxford University Press, London 1998.
Postmodern Arts, an Introductory Reader, ed. by N. Wheale, Rotledge, London New York 1995.
Foster, Krauss, Bucloh, Bois, Art Since 1900, Thames& HUdson, London 2004.
↑↑↑