Историја уметности

Курс:
Историја уметности српских земаља у средњем веку 2 - општи курс
Предавачи: др Миодраг Марковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Програм предмета је тематски, а обухвата систематски преглед српске средњовековне уметности од смрти краља Милутина (29. октобар 1321) до Велике сеобе 1690. године
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну знања о развоју и одликама српске уметности од смрти краља Милутина до краја средњег века.
Предуслови за полагање: Предуслов су одслушана предавања из Историје уметности српских земаља у средњем веку I.
Облици наставе: Настава се изводи током два семестра, на предавањима и вежбама.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и вежбања. Израда семинарског рада и његова презентација на семинарским вежбама или практичан рад у стручним установама или у датотеци Одељења за историју уметности Филозофског факултета.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад студената се оцењује на основу оцена са два писмена испита, који се полажу на крају зимског, одн. летњег семестра, и завршног усменог испита. На оцену утичу и резултати семинарског рада који се обавља у различитим видовима предвиђеним наставним планом и програмом.
План курса:

1. недеља
предавање - АРХИТЕКТУРА У ДОБА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ
Св. Никола Дабарски, Спасовица; црква Св. Василија у хиландарском морском пиргу, Дуљево; цркве у Пећкој патријаршији - Св. Димитрије, Богородица Одигитрија, Св. Никола, припрата; задужбине властеле (Кучевиште); Дечани

1. недеља
предавање - УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ
Хронолошки оквири, споменици, литература

2. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ
Св. Никита код Скопља, Хиландар (портрети Стефана Дечанског и Душана у припрати католикона, трпезарија, гробљанска црква, црква Св. Василија), Св. Никола Дабарски

3. недеља
предавање - АРХИТЕКТУРА И СКУЛПТУРА У ДОБА ВЛАДАВИНЕ ДУШАНА И УРОША
Владарске задужбине: Дечани, Свети Арханђели у Призрену, Матеич, итд.

3. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ
Наос Богородичине цркве у Кучевишту, Св. Димитрије у Пећи; иконе и минијатуре из времена краља Стефана Дечанског

4. недеља
предавање - АРХИТЕКТУРА И СКУЛПТУРА У ДОБА ВЛАДАВИНЕ ДУШАНА И УРОША
Љуботен, Полошко, Лесново, Псача, и остале властеоске задужбине настале између 1331. и 1371. године.

5. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА
Живопис Дечана.

6. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА
Фрескe у Пећкој патријаршији (Богородица Одигитрија, припрата, Св. апостоли).

7. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА ДУШАНА
Задужбине властеле: припрата Кучевишта, Козјак, Рила, Љуботен, Полошко, Св. Никола и Св. Спас у Призрену, Бела црква у Карану, Добрун, Латинска црква у Прокупљу; Св. Трипун у Котору.

7. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА
Фреске XIV века у Трескавцу, Сопоћанима, Ђурђевим ступовима у Будимљи и Дуљеву.

8. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА
Лесново, Лешак, Липљан; охридске цркве - Св. Никола Болнички, спољна припрата Св. Софије, Мали св. врачи.

9. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА
Иконопис и сликарство минијатура.

9. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У ДОБА КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА
Фреске Матеича; Драдња, Бабуна, Палеж итд.

10. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ДОБА ЦАРА УРОША
Старе српске територије (Сахрана архиепископа Јоаникија у Пећкој патријаршији, Св. Ђорђе у Речанима, Баљевац, Вражији камен, Псача, Земен, фасада Богородичине цркве у Сушици).

10. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ДОБА ЦАРА УРОША
Споменици у областима Македоније, освојеним 1331-1334. године (Конче, Зрзе, фасаде Трескавца, Заум, Охридске цркве, цркве на Преспи, Св. Лазар у Тиквешу, цркве Штипа, итд.).

11. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ДОБА ЦАРА УРОША
Споменици на Светој Гори и у осталим грчким областима освојеним у доба Душана (Хиландар, Ватопед, Пантократор, Ксенофонт; Метеори, Костур, Верија, Воден, Сер).

12. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ДОБА ЦАРА УРОША
Иконопис (Охрид, Хиландар, грчки градови, итд.).

12. недеља
предавање - СЛИКАРСТВО У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ДОБА ЦАРА УРОША
Илустровани рукописи.

13. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Области на југу некадашњег Царства. Живопис у задужбинама краља Марка: Св. арханђели у Прилепу, Марков манастир.

13. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Области на југу некадашњег Царства. Архитектура: Марков манастир, Никола Шишевски, Андрејаш, Метеори (манастир Преображења).

14. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Области на југу некадашњег Царства. Сликарство осталих цркава на подручју државе краља Марка: Андрејаш, Св. Димитрије у Прилепу, Св. Никола Шишевски, Челопек, Св. Димитрије у Охриду, Св. Ђорђе у Речици итд.

14. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Области на југу некадашњег Царства. Света Гора, Метеори (ктиторска делатност Томе Прељубовића и монаха Јоасафа), икона из Поганова.

15. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Уметност Моравске Србије, архитектура и скулптура

15. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Минхенски псалтир.

16. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Уметност Моравске Србије. Архитектура и скулптура, 1371-1459

17. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Уметност Моравске Србије, живопис. Раваница и остали споменици настали до 1389. године.

18. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Уметност Моравске Србије. Сликарство, споменици живописани после Косовске битке, а пре градње Ресаве: Рамаћа, Руденица, Љубостиња, Копорин.

18. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Уметност Моравске Србије, сликарство. Ресава, Сисојевац.

19. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА У ПЕРИОДУ ОД ПРОПАСТИ ЦАРСТВА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ
Уметност Моравске Србије, сликарство. Каленић, Јошаница; иконопис и илустровани рукописи.

20. недеља
предавање - РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У БОСНИ ТОКОМ 14. И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 15. ВЕКА
Архитектура, сликарство.

20. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ЗЕТИ ОД СРЕДИНЕ 14. ВЕКА ДО ПАДА ПОД ТУРКЕ 1482. године
Архитектура и живопис.

21. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ НАД СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
Уметност у областима епархија Српске цркве од пада под Турке до обнове Пећке патријаршије (Скопска митрополија 1390-1557, Рашка и суседне епархије 1459-1557, Зетска митрополија 1482-1557). Архитектура, сликарство.

22. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ НАД СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
Уметност на подручју обновљене Пећке патријархије. Архитектура и сликарство друге половине XVI века.

23. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ НАД СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
Уметност на подручју обновљене Пећке патријархије. Сликарство сликарство првих деценија XVII века. Георгије Митрофановић и њему савремени мајстори.

23. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ НАД СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
Уметност на подручју обновљене Пећке патријархије. Српска архитектура XVII века.

24. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ НАД СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
Уметност на подручју обновљене Пећке патријархије. Сликарство друге половине XVII века. Зограф Радул и остали важнији мајстори. Илустровани рукописи XVII века.

24. недеља
предавање - УМЕТНОСТ У ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ НАД СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
Уметност на подручју обновљене Пећке патријархије. Сликарство око средине XVII века. Зограф Јован и остали важнији мајстори.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, 641-663, књ. II, Београд 1982, 144-191, 343-370, 535-545 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, II, Београд 1997, 48-257).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 60, 85-92, 98, 157-159, 164-168, 181-184, 187-191, 208, 214-244.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 50, 55-105.
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 37-40, 59-65, 66-69, 97-134.
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 341-354, 357-366, 395-397.
Историја српског народа, књ. III/2, Београд 1993, 327-345, 358-382, 388-411 (= С. Петковић, Српска уметност у XVI и XVII веку, Београд 1995, 5-44, 59-108, 120-170).
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 83-90, 96-114, 119-145.
В. Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 24-41, 57-64.
И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 131-181.
↑↑↑