Историја уметности

Визуелна култура Балкана у 19. веку
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
Ирена Ћировићасистент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑