Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 23.05. 2021.
  • уплата најкасније до: 21.05. 2021. / 50%/
  • провера услова и приговори: 24.05. 2021.
  • испити: од 31.05. до 12.06. 2021.
Предмети са одељења - мастер и докторске студије
Сви изборни предмети код проф. др Гордана Маричића
9. 6. у 10.00 кл3Предмети са одељења - основне студије
Византијска филологија I
9. 6. у 11.00 кл2

Византијска филологија II
9. 6. у 11.00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
10. 6. у 13.00  8. 6. у 12.30 кл2

Грчки језик Ι - писмени
7. 6. у 10.00 Сткл1

Грчки језик I - усмени
10. 6. у 12.30 кл1

Грчки језик II - писмени
7. 6. у 10.00 Сткл1

Грчки језик II - усмени
10. 6. у 12.30 кл1

Историјска граматика грчког језика - писмени
7. 6. у 10.00 Сткл1

Историјска граматика грчког језика - усмени
10. 6. у 11.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
8. 6. у 10.00 Сткл1

Историјска граматика латинског језика I-усмени
11. 6. у 10.00 Сткл2

Латински језик (АР)
7. 6. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 1 (ИС)
9. 6. у 12.30 Сткл1

Латински језик 2 (ИС)
10. 6. у 10.00 Сткл1

Латински језик I - писмени
8. 6. у 10.00 Сткл1

Латински језик I - усмени
11. 6. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
8. 6. у 10.00 Сткл1

Латински језик II - усмени
11. 6. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
11. 6. у 11.00 кл3

Новогрчки језик I
11. 6. у 15.00 (писмени), 17.00 (усмени)  7. 6. у 15.00 Сткл1

Новогрчки језик II
11. 6. у 15.00 (писмени), 17.00 (усмени)  7. 6. у 17.30, кл1 СтКЛ1

Основи латинског стила
11. 6. у 11.00 СтКЛ2

Познолатинска филологија
11. 6. у 11.00 СтКЛ2

Преглед античке књижевности 1
9. 6. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
9. 6. у 11.00 Сткл1

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
10. 6. у 12.30 кл2

Проучавање античког књижевног текста
9. 6. у 11.00 Сткл1

Римска књижевност
8. 6. у 10.30 кл2

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
8. 6. у 12.30; додатни усмени и упис оцена 11. 6. у 10.00 Сткл1

Увод у класичне науке
9. 6. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
8. 6. у 10.30 кл4
↑↑↑