Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
Предмети са одељења - мастер и докторске студије
Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавања
13.6. у 11:00 кл4Предмети са одељења - основне студије
Античка реторика
13.6. у 10:00 кл4

Византијска филологија I
13.6. у 10:00 кл2

Византијска филологија II
13.6. у 10:00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
12.6. у 11:00 кл2

Грчки језик I - писмени
5.6. у 11:00 СтКЛ1

Грчки језик II - писмени
5.6. у 11:00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
12.6. у 11:00 кл2

Историја религија (КЛ, АР, ИУ)
8.6. у 11:00 кл1

Историјска граматика грчког језика I - писмени
5.6. у 11:00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика I - усмени
8.6. у 10:00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
6.6. у 10:00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I-усмени
13.6. у 11:00 кл4

Историјска граматика латинског језика II
13.6. у 11:00 кл4

Колоквијум из Историје римске књижевности (доц. др А. Петковић)
11.6. у 12:30 кл2

Колоквијум из Историје хеленске књижевности (доц. др Д. Поповић)
11.6. у 11:30 кл2

Латински језик (АР, ИС)
11.6. у 10:00, кл3  11.6. у 10:00 кл3

Латински језик I - писмени
6.6. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
13.6. у 10:00 кл3

Латински језик II - писмени
6.6. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
13.6. у 10:00 кл3

Методика наставе класичних језика
13.6. у 12:00 кл3

Новогрчки језик I
13.6. у 13:00 СтКЛ1

Новогрчки језик II
13.6. у 13:00 СтКЛ1

Основи латинског стила
13.6. у 11:00 кл4

Преглед античке књижевности 1
7.6. у 10:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
11.6. у 11:00  СтКЛ1 кл4

Преглед античке књижевности 3
11.6. у 11:00 кл2

Теорија античке књижевности
11.6. у 12:30 кл2

Увод у класичне науке
11.6. у 10:00 СтКЛ1Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑