Класичне науке

Запослени
управник Одељења: 
др Војин Недељковић
ванредни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
мр Мирослава Мајхер
стручни сарадник
Предавачи
др Александар Лома, редовни професор
др Војислав Јелић, редовни професор
др Александар Поповић, ванредни професор
др Борис Пендељ, ванредни професор
др Гордан Маричић, ванредни професор
др Дарко Тодоровић, ванредни професор
др Марјанца Пакиж, ванредни професор
др Ненад Ристовић, ванредни професор
др Војин Недељковић, ванредни професор
др Ил Акад, доцент
↑↑↑