Класичне науке

Основне студије

7. семестар

Уторак
09:45 - 11:15 Предавања Новогрчки језик II СтКЛ2 ,
11:30 - 13:00 Предавања Хеленска књижевност кл4 др Војислав Јелић, редовни професор
13:15 - 14:45 Предавања Античка реторика кл4 др Војислав Јелић, редовни професор
Среда
13:15 - 14:45 Предавања Психологија за наставнике ЦОН др Вера Рајовић, ванредни професор
Четвртак
11:30 - 13:00 Вежбе Новогрчки језик II СтКЛ2 ,
Петак
09:45 - 11:15 Предавања Грчки дијалекти СтКЛ2 др Александар Лома, редовни професор
11:30 - 13:00 Предавања Увод у историју религија СтКЛ1 др Александар Лома, редовни професор
13:15 - 14:45 Предавања Римска књижевност СтКЛ1 др Ненад Ристовић, ванредни професор
15:00 - 16:30 Вежбе Римска књижевност кл2 др Ненад Ристовић, ванредни професор
↑↑↑