Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
Предмети са одељења - основне студије
Византијска филологија I
30.9. у 10.00  30. 9. у 11.00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
30. 9. у 12.30  29. 9. у 12.30 кл2

Грчки језик I - писмени
28. 9. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
1. 10. у 12.30 кл1

Грчки језик II - писмени
28. 9. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
1. 10. у 12.30 кл1

Историја религија (АР, ИУ, КЛ)
29. 9. у 12.30 СтКЛ1

Историја римске књижевности
29. 9. у 10.30 кл2

Историја хеленске књижевности
29. 9. у 10.30 кл2

Историјска граматика грчког језика и Историјска граматика грчког језика I - писмени
28. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика и Историјска граматика грчког језика I - усмени
1. 10. у 11.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
29. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
2. 10. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
28. 9. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 1 (ИС)
30. 9. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
1. 10. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
29. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
2. 10. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
29. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
2. 10. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
2. 10. у 11.00 кл3

Новогрчки језик I
28. 9. у 15.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
30. 9. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
30. 9. у 11.00 СтКЛ2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
1. 10. у 12.30 кл2

Римска књижевност
29. 9. у 10.30 кл2

Увод и историју религија (АР, ИУ, КЛ)
29. 9. у 12.30 СтКЛ1

Увод у класичне науке
30. 9. У 10.00 кл2

Хеленска књижевност
29. 9. у 10.30 кл2
↑↑↑