Класичне науке

Предавачи: др Војин Недељковићванредни професор
др Драгана Димитријевићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Војин Недељковићванредни професор
др Драгана Димитријевићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Војин Недељковићванредни професор
др Драгана Димитријевићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑