Психологија

 • Адолесценција
  Развој идентитета
  Социо-афективни развој
  Афективно везивање
 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОЈАМ АДОЛЕСЦЕНТА О СЕБИ У СОЦИЈАЛНОМ КОНТЕКСТУ)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2018 -  Развојна психологија
  Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2016 -  Часопис Психолошка истраживања  (чланство)
 • 1999 -  Друштво психологија Србије  (чланство)
 • 2014 -  Друштво истраживача у образовању Србије  (чланство)
 • 1998 -  ISCAR - International Society for Cultural and Activity Research  (чланство)
 • 2014 -  European Association for Research on Learning and Instruction  (чланство)
 • 2013 -  2013 - Истраживање и анализа фактора који утичу на осипање из основног и средњег образовања
  Институт за психологију и УНИЦЕФ (руководилац )
 • 2018 -  Ка спречавању раних бракова у Србији
  Институт за психологију, УНИЦЕФ
 • 2018 -  Стандардизација инструмента ASQ за његово увођење у педијатријску праксу домова здравља у Србији и валидација стандарда раног развојау Србији
  Институт за психологију, Друштво педијатара Србије
 • 2011 -  Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција потребних за живот у друштву оријентисаном ка европским интеграцијама
  Институт за психологију
 • 2018 -  Подршка универзиотетским студентима под ризиком од напуштања студирања
  Институт за психологију, Erasmus +
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑