Психологија

Докторске студије

1. семестар

Понедељак
Уторак
16:45 - 18:15 Предавања Перцепција 1 214 др Слободан Марковић, ванредни професор
18:30 - 19:15 Предавања Перцепција 1 214 др Слободан Марковић, ванредни професор
Среда
12:15 - 13:00 Предавања Морални развој (докт.) к254 др Јован Мирић, редовни професор
13:15 - 14:45 Предавања Морални развој (докт.) к254 др Јован Мирић, редовни професор
Четвртак
13:15 - 14:45 Предавања Когниција 2 ЛЕП-ГС др Василије Гвозденовић, редовни професор
Петак
↑↑↑