Психологија

Основне студије

8. семестар

Понедељак
др Горан Опачић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Драгица Павловић-Бабић, виши научни сарадник
Уторак
др Небојша Петровић, ванредни професор
др Небојша Петровић, ванредни професор
Среда
15:00 - 16:30 Предавања Андрагогија С03 др Жељко Бралић, ванредни професор
Четвртак
12:15 - 13:00 Предавања Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
13:15 - 14:45 Предавања Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
Петак
11:30 - 13:00 Предавања Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
13:15 - 14:45 Вежбе Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
↑↑↑