Психологија

 • Обрада и репрезентација вишезначних речи
  Дистрибуциона семантика
  Улога конкретности у организацији меморије
  Обрада и репрезентација флективне и деривационе морфологије
  Модели учења
  Пробабилистички модели језика
  Теорија информације
  Радна меморија
  Биалфабетизам
 • 2001 - основне студије - ФФ
 • 2004 - магистарске студије - ФФ
 • 2007 - докторске студије - ФФ
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 -  We probably sense sense probabilities
  Department of Experimental Psychology, University of York, Јорк, Велика Британија (предавање по позиву)
 • 2008 -  We probably sense sense probabilities
  Department of Linguistics, University of Alberta, Едмонтон, Канада (предавање по позиву)
 • 2009 -  Balance of sense probabilities affects processing of polysemous words
  Department of Linguistics, Cornell University, Итака, САД (предавање по позиву)
 • 2017 -  Processing of polysemy and homonymy in Serbian language: Information Theory perspective
  University of Regensburg, Регенсбург, Немачка (предавање по позиву)
 • 2018 -  Lexical Ambiguity from Information Theory Perspective
  Одсјек за лингвистику, Универзитет у Загребу, Загреб, Хрватска (предавање по позиву)
 • 2015 -  The Psychonomic Society  (чланство)
 • 2016 -  Women in Cognitive Science  (чланство)
 • 2013 -  Друштво психолога Србије  (чланство)
 • 2009 -  Oxford Alumni Society  (чланство)
 • 2009 -  Chevening Alumni Society  (чланство)
 • 2011 -  2014 - Association for Psychological Science  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑