Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија - писмени испит
27.8. у 12 Амф, 101

Mотивација и емоције
30.8. у 12 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
31.8. у 12:30 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
2.9. у 13 101, 103

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2, Статистика у истраживању образовања
3.9. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени испит
4.9. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
5.9. у 9 208

Психологија опажања
30.8. у 12 Амф.

Историјски увод у психологију
6.9. у 12  2.9. у 13, 101, 103 208II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
31.8. у 17 Амф.

Психологија личности
2.9. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
30.8. у 10 Амф.

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
3.9. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
26.8. у 10 104

Психологија менталног здравља
4.9. у 10 Амф.

Психометрија 1 и 2, Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
3.9. 106III ГОДИНА
Општа психопатологија
26.8. у 17 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
29.8. у 10 101

Психологија интелигенције
29.8. у 13 101

Увод у психологију образовања
27.8. у 10 105

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
у договору са наставником

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
3.9. у 9:30 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
4.9. у 13 105

Психопатологија деце и младих
30.8. у 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
27.8. у 14 105

Педагошка психологија 1
29.8. у 18  29.8. у 17, 105 105

Основи психотерапије и саветовања
1.9. у 12  2.9. у 11, 214 214

Увод у клиничку психологију
4.9. у 9 103

Kаријерa и организација, Каријера
2.9. у 12 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит (Н. Крстић)
27.8. у 18 Амф.

Развојна психопатологија
30.8. у 10 101

Психологија породице
4.9. у 9 103

Психологија религије
30.8. у 10 101

Методика наставе психологије - предаја предиспитних обавеза и писмени испит
29.8. у 9 уч. ЦОНIV ГОДИНА
Психологија уметности
30.8. у 12 Амф.

Поправни колоквијум из Вештина психолошког саветовања и Психотерапијских модалитета
26. 8. у 9 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
3.9. 106

Психолошке школе и правци
6.9. у 12  2.9. у 13, 101,103 208

Експерименталне методе и технике
28.8. у 17

Социјална психологија 2, Истраживања у социјалној психологији, Социјална психологија у клиничкој пракси
у договору са наставником

Методе клиничке процене, Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
2.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
4.9. у 11 257

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Н. Петровића
1.9. у 12  2.9. у 12 , 214 214

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Т. Вукосављевић
29.8. у 9 258

Основе клиничке процене,Методе клиничке процене
4.9. у 9 104

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
29.8. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
29.8. у 9 258

Интервенције у кризи
1.9. у 11  2.9. у 10, 214 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
30.8. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
27.8. у 14 105

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
26.8. у 15 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
30.8. у 10 283, 210

Психопатологија групних процена
30.8. у 10 101

Емоционални развој, Афективни развој
30.8. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
27.8. у 10 105

Психологија даровитости
29.8. у 13 101

Комуникацијске вештине
у договору са наставником

Морални развој
30.8. у 10 Амф.

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
29.8. у 18  29.8. у 17, 105 105

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике - писмени испит
27.8. у 10 105

Педагошка психологија 2
29.8. у 13 101

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија
29.8. од 11 до 13 час. ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
30.8. у 11 ЦОН

Методика наставе психологије - предаја предиспитних обавеза и писани испит
29.8. од 9 до 11 ЦОН

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
3.9. у 12 201

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
2.9. у 12 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
28.8. у 10 Амф.

Психологија међуљудских односа,Психологија међуљудских односа на раду
29.8. у 10 201

Селекција и процењивање запослених
3.9. у 12 201

Стрес на раду
4.9. у 13 105

Организационе промене и развој, Тимски рад, Психологија и менаџмент
27.8. у 10 201МАСТЕР
Психологија индивидуалних разлика:виши курс
31.8. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
3.9. у 9 251

Клиничке неуронауке
26.8. у 15 251

Управљање променама
27.8. у 10 201

Професионална и етичка питања у психологији рада
3.9. у 12 201

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
3.9. у 12 201

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
4.9. у 9 103

Генограм
4.9. у 11 282, 258

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја
2.9. у 14 257

Школска психологија
29.8. у 18  29.8. у 17, 105 105

Психолошке основе образовне политике - мастер
27.8. у 10 105

Морални развој - мастер
30.8. у 10 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално обрзовање
29.8. у 18  29.8. у 17, 105 105

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, - предаја рада у електроснкој форми
до 13.8.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - усмени испит
27.8. у 12 264

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
29.8. у 9 258
↑↑↑