Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
30.6. у 11  25.6. у 14, Амф. Амф.

Mотивација и емоције
2.7. у 12 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
26.6. у 16 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
27.6. у 15 101

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 (писмени), Статистика у истраживању образовања
25.6. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени испит
27.6. у 12 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
28.6. у 11  28.6. у 12 , 208 208

Генетика
28.6. у 10 214

Психологија опажања
29.6. у 13  29.6. у 12, 101 101

Историјски увод у психологију
28.6. у 18 101

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
26.6. у 16 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
4.7. у 17 Амф.

Психологија личности
26.6. у 13 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
29.6. у 15  25.6. у 10, Амф. Амф.

Психологија учења
26.6. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
25.6. у 10 208

Психологија менталног здравља
27.6. у 14 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a, где ће бити објављено и време одржавања испита
3.7. 106III ГОДИНА
Генетика
28.6. у 10 214

Општа психопатологија
27.6. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
3.7. у 10 101

Увод у психологију образовања
30.6. у 10 101

Педагошка психологија 1
3.7. у 17 208

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
25.6. у 19 Амф.

Мировна психологија
3.7. у 13  25.6. у 19, Амф. 214

Социјална психологија, Основи социјалне психологије (студенти андрагогије, социологије и педагогије)
29.6. у 18 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
29.6. у 11 101

Психопатологија деце и младих
29.6. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
26.6. у 14 105

Основи психотерапије и саветовања
2.7. у 13 214

Увод у клиничку психологију
29.6. у 9 101

Kаријерa, Управљање каријером
4.7. у 12 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит
26.6. у 15 101

Развојна психопатологија
28.6. у 12 103

Психологија породице
2.7. у 9 103

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
29.6. у 14:30 101

Психологија религије
28.6. у 12 103IV ГОДИНА
Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
3.7. С04

Психолошке школе и правци
28.6. у 18 101

Културно-историјска психологија
29.6. у 10  29.6. у 10, 214 104

Методе клиничке процене - предаја досијеа
20.6. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
20.6. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком -одбрана досијеа
28.6. у 12 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
28.6. у 12 257

Основе клиничке процене,Методе клиничке процене
28.6. у 10 103

Основи психотерапије и саветовања
2.7. у 13 214

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
4.7. у 15 258

Вештине психолошког саветовања
4.7. у 15 258

Интервенције у кризи
2.7. у 11 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
29.6. у 10 283,210

Психологија менталног здравља – специјални део
26.6. у 14 105

Општа психопатологија - специјални део
27.6. у 13 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
29.6. у 12 283

Психопатологија групних процена
28.6. у 12 103

Афективни развој
27.6. у 14 Амф.

Психологија учења и наставе
30.6. у 10 101

Психологија даровитости
3.7. у 10 101

Комуникацијске вештине
3.7. у 17 208

Мултикултурално образовање
3.7. у 17 208

Морални развој
29.6. у 15  25.6. у 10, Амф. Амф.

Психологија зрелог доба и старења
25.6. у 8 Амф.

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
30.6. у 10 101

Педагошка психологија 2
3.7. у 10 101

Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
25.6. од 9 до 11 ЦОН

Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
28.6. у 11 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад
26.6. у 15 104

Селекција и процењивање запослених
27.6. у 16 105

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким, системима
4.7. у 13:30  4.7. у 12, Амф. 201

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
29.6. у 16 103

Стрес на раду
29.6. у 11 101

Организационе промене и развој
28.6. у 15 105МАСТЕР
Критичка психоанализа
2.7. у 10 283

Психологија уметности, Експериментална естетика
29.6. у 13  29.6. у 12, 101 101

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова
20.6. у 14 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
20.6. у 14 257

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
4.7. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
26.6. у 9 251

Клиничке неуронауке
27.6. у 17  27.6. у 17:30, 251 251

Управљање променама
28.6. у 15 105

Професионална и етичка питања у психологији рада
29.6. у 16 103

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
у договору са наставником

Културно-историјска психологија
29.6. у 10  29.6. у 10, 214 104

Школска психологија
3.7. у 17 208

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
3.7. у 17 208

Морални развој (мастер)
29.6. у 15  25.6. у 10, Амф. Амф.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 15.6.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
26.6. у 12 264

Когнитивно - бихејвиорална терапија
4.7. у 15 258

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм
29.6. у 11 282,258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и притичка питања у клиничкој психологији
29.6. у 9 101ДОКТОРАНДИ
Квалитативна истраживања
26.6. у 13 260
↑↑↑