Психологија

Предавачи: др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
Смер: Истраживачки - изборни курсеви у VII и у VIII семестру,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑