Психологија

29
 
Јун
 
2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА И ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ KОГНИТИВНОГ ПРОЦЕЊИВАЊА 1 и КОГНИТИВНОГ ПРОЦЕЊИВАЊА 2

Обавештење о резултатима писменог дела испита и усменом испиту из Когнитивног процењивања 1 и 2 налази се у прилогу вести.


↑↑↑