Социологија

 • теорија друштвене структуре
  теорија моћи
  историјска социологија
  политичка социологија
 • 1982 - основне студије - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У БЕОГРАДУ
 • 1988 - магистарске студије - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У БЕОГРАДУ
  (тема: ПРИЛОГ КРИТИЦИ ИСТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛИЗМА КАО ФИЛОЗОФИЈЕ ИСТОРИЈЕ)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СОЦИОЛОШКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ПРОУЧАВАЊА ЕВОЛУЦИЈЕ ПРЕДГРАЂАНСКИХ ДРУШТАВА)
 • 2011 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2006 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2001 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1995 -  Српско социолошко друштво  (чланство)
 • 1996 -  Српско философско друштво  (чланство)
 • 1988 -  2000 - Уредник "Гледишта"  (чланство)
 • 1994 -  1997 - Уредник "Српске политичке мисли"  (чланство)
 • 2004 -  2006 - Заменик главног и одговорног уредника "Социолошког прегледа"  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Главни и одговорни уредник "Социолошког прегледа"  (чланство)
 • 1997 -  Уредник "Нове српске политичке мисли"  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2009 -  2013 - Председник Српског социолошког друштва  (чланство)
 • 2006 -  Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2000
  Институт за социолошка истраживања ФФ у Бгд (Министарство науке Србије/виши научни сарадник)
 • 2002 -  2006 - Трансформацијске стратегије друштвених група у Србији
  Институт за социолошка истраживања ФФ у Бгд (Министарство науке Србије/ виши научни сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑