Социологија

Запослени
управник Одељења: 
др Мина Петровић
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Ивана Павловић
стручни сарадник
Предавачи
др Марија Богдановић, професор емеритус
др Александар Молнар, редовни професор
др Владимир Вулетић, редовни професор
др Владимир Илић, редовни професор
др Ђокица Јовановић, редовни професор
др Ивана Спасић, редовни професор
др Марија Бабовић, редовни професор
др Милан Вукомановић, редовни професор
др Мирјана Бобић, редовни професор
др Нада Секулић, редовни професор
др Огњен Радоњић, редовни професор
др Радосав Пушић, редовни професор
др Слађана Драгишић Лабаш, редовни професор
др Слободан Антонић, редовни професор
др Слободан Цвејић, редовни професор
др Смиљка Томановић, редовни професор
др Мина Петровић, редовни професор
др Вера Бацковић, ванредни професор
др Далибор Петровић, ванредни професор
др Душан Мојић, ванредни професор
др Исидора Јарић, ванредни професор
др Јово Бакић, ванредни професор
др Милана Љубичић, ванредни професор
др Младен Лазић, редовни професор у пензији
Ирена Петровић, асистент
Немања Костић , асистент
Лазар Петровић, сарадник у настави
↑↑↑