Социологија

Основне студије

3. семестар

Понедељак
11:30 - 13:00 Предавања Шпански језик 2 Амф Марина Николић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Шпански језик 2 310 Марина Николић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Руски језик 2 308 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
Уторак
15:00 - 16:30 Предавања Основи економије I 101 др Миодраг Зец, редовни професор
др Огњен Радоњић, редовни професор
16:45 - 18:15 Вежбе Основи економије I 101 др Миодраг Зец, редовни професор
др Огњен Радоњић, редовни професор
18:30 - 20:00 Предавања Руски језик 2 308 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Руски језик 2 308 др Мирјана Адамовић, наставник страног језика
Среда
Четвртак
Петак
↑↑↑