Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
05.06. у 10:00 104

Класичне социолошке теорије и Класици социологије и антропологије
05.06. у 10:00 104

Општа историја XIX и XX века
07.06. у 10:00 310

Основи филозофије и методологије науке
06.06. у 10:00 308

Социјална демографија
11.06. у 11:00 105

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
12.06. у 11:00 301

Увод у социокултурну антропологију
13.06. у 12:00 103

Увод у социологију 1
08.06. у 10:00 301

Увод у социологију 2
12.06. у 10:00 310

Социјална психологија
08.06. у 09:00 АмфII ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
11.06. у 11:00 105

Историја економске мисли
06.06. у 10:00 310

Методологија социолошких истраживања I
13.06. у 14:00 101

Основи економије
05.06. у 10:00 301

Основи економије 1 и 2
06.06. у 10:00 310

САД – држава и друштво
05.06. у 10:00 510

Савремене социолошке теорије
12.06. у 13:00 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
05.06. у 10:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
11.06. у 10:00 к 351

Социологија глобализације
08.06. у 10:00 301

Социологија културе
07.06. у 12:00 105

Социологија образовања (андрагози)
06.06. у 11:00  06.06. у 10:00 С03

Социјална патологија - увод
05.06. у 09:00 к 351

Социологија религије
04.06. у 11:00 к 380

Социологија свакодневног живота
12.06. у 13:00 310

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
07.06. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
08.06. у 17:00 310

Теорије моћи
08.06. у 17:00 310

Традиционално и модерно у култури
13.06. у 10:00 к 364

Увод у социологију образовања
06.06. у 11:00  309 С03

Увод у студије глобализације
08.06. у 10:00 301Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеIII ГОДИНА
Антропологија рата
13.06. у 10:00 к 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
05.06. у 10:00 к 351

Глобализација културе
08.06. у 10:00 301

Култура касног капитализма
06.06. у 11:00 301

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
13.06. у 14:00 101

Методологија социолошких истраживања II
13.06. у 14:00 101

Основе социологије рада
04.06. у 10:00 301

Политичка глобализација
08.06. у 10:00 301

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
13.06. у 10:00 к 364

Социјална патологија (до 2002)
05.06. у 10:00 к 351

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
05.06. у 09:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
11.06. у 13:00 к 351

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
12.06. у 11:00 313

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
07.06. у 10:00 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
05.06. у 09:00 310Модул Економска социологија
Економска глобализација
08.06. у 10:00 301

Економска транзиција
06.06. у 10:00 310

Основи економске социологије
12.06. у 10:00 k 367

Основи социологије организације
07.06. у 10:00 313

Примењена економска социологија
12.06. у 10:00 k 367

Савремене економске миграције
04.06. у 13:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
05.06. у 10:00 510

Језик и друштво: увод у социолингвистику
12.06. у 17:00 310

Култура и друштвене разлике
12.06. у 17:00 310

Полност и култура
05.06. у 11:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
13.06. у 10:00 к 364

Род и култура
05.06. у 11:00 к 364

Социологија масовне културе
07.06. у 12:00 105

Увод у социологију музике
05.06. у 10:00 104

Увод у светске религије (за генерацију која је ове године слушала курс)
04.06. у 11:00 308

Увод у светске религије (за претходне генерације)
04.06. у 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
05.06. у 09:00 310

Социологија насеља - социологија града
11.06. у 11:00 313

Социологија политике
08.06. у 11:30 310

Социологија породице
12.06. у 12:00  13.06. у 11:00 ИСИ

Методика наставе социологије
05.06. у 10:00 к 364

Увод у социологију образовања
06.06. у 11:00  309 С03Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
07.06. у 10:30 301

Изазови савремене породице
12.06. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
04.06. у 11:00 ИСИ

Социологија детињства
12.06. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
11.06. у 11:00 313

Социологија омладине
12.06. у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
08.06. у 11:30 310

Историјска социологија
08.06. у 17:00 310

Превладавање прошлости
08.06. у 11:30 310

Социологија етничких група и нација
08.06. у 11:30 310

Социологија избора
08.06. у 17:00 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
За термине испита који нису наведени у распореду, студенти треба да се јаве предметном наставнику

Кључни проблеми социолошке теорије
12.06. у 17:00 310

Методологија социолошких истраживања
13.06. у 14:00 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
За термине испита који нису наведени у распореду, студенти треба да се јаве предметном наставнику

Методе истраживања друштвених појава
07.06. у 14:00 к 370
↑↑↑