Историја уметности

Српска уметност новог века 1
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмено
Облици наставе:
Обавезе студената:
Постојећи курсеви:
↑↑↑