Вести и догађаји

Опште вести
RSS
19
 
Јул
 
2018

Колективни годишњи одмор запослених на Филозофском факултету траје од 23. јула до 24. августа 2018.

Одељењске библиотеке ће радити у преподневној смени, од 10,00 до 14,00 часова.

Студентска служба ће дежурати 2, 9 и 16. августа од 10,00 до 14,00 часова.6
 
Јул
 
2018

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 9. 10. и 11. јула 2018. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за упис, односно до 11.7.2018. у 14 часова, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа.

Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
 • индекс (преузима се приликом уписа на Факултету без накнаде у сали С03 у сутерену од 9 до 13 часова);
 • 1 одштампан и потписан образац ШВ20 (образац се попуњава на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs, шаље се на email адресу коју сте навели у обрасцу, преузима из maila и штампа);
 • 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм
 • оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати школарине - уплатницу (за студенте који сами финансирају своје школовање)
 • образац за избор страног језика

Студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у осам рата:

1. 12.348,00 при упису године
2. 11.800,00 до 20.11.2018.
3. 11.800,00 до 20.12.2018.
4. 11.800,00 до 20.01.2019.
5. 11.800,00 до 20.02.2019.
6. 11.800,00 до 20.03.2019.
7. 11.800,00 до 20.04.2019.
8. 11.800,00 до 20.05.2019.
9. 11.800,00 до 20.06.2019.
10. 11.800,00 до 20.07.2019.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.

 

6
 
Јул
 
2018

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир бодова за успех у школи и бодова са пријемног испита, максимално 100 бодова) објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna_lista). Упис на прву годину студија по коначној ранг-листи биће обављен од 9-11 јула 2018. од 10-14 часова на шалтерима Одеска за студентска питања у приземљу Факултета.

Кандидати који нису стекли право на упис, то јест, налазе се испод црте обједињени су на листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је такође, објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta ).

Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Листа приоритета за упис на јавној прозивци представља једину основу за упис кандидата по прозивци 11.07.2018. године.

 

5
 
Јул
 
2018

Одлука декана Факултета након разматрања жалби кандидата на одлуке Комисије за упис налази се у прилогу.4
 
Јул
 
2018

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 5. јула до 14 сати, у архиви и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 5. јула до 16 сати.2
 
Јул
 
2018

Драге будуће колегинице и колеге,

Уколико се не налазите на листи групе коју сте навели као своју прву жељу, пређите на листу групе коју сте навели као другу жељу, затим трећу и тако редом.

Примера ради, кандидат са редоследом жеља: ПС, СО, ЕН, ИУ, АР, прво гледа листу на психологији, затим социологији, етнологији и антропологији, историји уметности и археологији.

  У продужетку следи потсетник скраћеница наших студијских група:

 • АН - Андрагогија
 • АР - Археологија
 • ЕН - Етнологија и антропологија
 • ИС - Историја
 • ИУ - Историја уметности
 • КЛ - Класичне науке
 • ПЕ - Педагогија
 • ПС - Психологија
 • СО - Социологија
 • ФС - Филозофија


2
 
Јул
 
2018

Прелиминарна ранг-листа и две посебне прелиминарне ранг-листе за кандидате који су се пријавили на основу афирмативних мера АМ1 и АМ2, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на прелиминарне ранг-листе могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета у року од 36 сати од објављивања а најкасније до уторка, 3.7.2018. до 24 часа. Дана 4.7.2016, најкасније до 14.00 часова Комисија за упис ће донети решење по жалби.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 5.7.2016. до 14.00 часова, у архиви Факултета и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније 5.7.2018. до 16.00 часова.29
 
Јун
 
2018

Комисија за упис је након разматрања извештаја комисија за жалбе донела одлуку која се налази у прилогу и на основу које је измењена листа са резултатима пријемног испита на психологији (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_rezultati)29
 
Јун
 
2018

Поштоване кандидаткиње, кандидати,
обавештавамо вас да се прозивка, заказана за сутра (субота) 29.06. у 12 часова, отказује, с обзиром на чињеницу да је свих одобрених шест места по афирмативној мери за студенте с хендикепом попуњена, о чему ћемо вас обавестити и лично, телефонским путем. Кандидати који су остали "испод црте" на одељенским листама за афирмативне мере биће рангирани с осталим кандидатима на редовним прелиминарним листама, у понедељак 02.07. у 12:00.28
 
Јун
 
2018

Списак са бројем бодова које су кандидати стекли на пријемном испиту (максимум 60 поена, и то 30 поена на тесту знања односно писменом раду, и 30 на тесту опште информисаности) истакнут је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, на страни www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_rezultati (рубрика За будуће студенте, линк Бодови са пријемног испита).

Кандидати који сматрају да им број бодова није тачно утврђен могу поднети жалбу на шалтерима Одсека за студентска питања и у жалби морају прецизно навести на који тест, затим, на које конкретно питање и одговор и из ког разлога се жале. Уз жалбу се прилаже накнада у износу од 400 динара, која се, уколико је жалба основана, одмах враћа кандидату. Термин за подношење жалби је 29.06.2018. од 10.00 до 12.00 сати. Кандидати могу остварити увид у сопствене тестове од 12.00 до 14.00 часова према распореду који се налази у прилогу.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
↑↑↑